Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

Moje vize

Do Evropského parlamentu přicházím se zkušenostmi především z regionální politiky. Osobně v tom vidím skutečně vysokou přidanou hodnotu. Zejména z toho důvodu, že právě na regionální úrovni se často projevuje nejpalčivěji řada komplexních problémů, které vyžadují komplexní řešení často překračující hranice jedné země. Takže evropská úroveň je v této souvislosti naprosto nejlepší. Např. životní prostředí – v Moravskoslezském kraji, odkud přicházím, došlo za posledních 20 let bezpochyby k podstatnému zlepšení. Nicméně hodnoty některých škodlivých látek v ovzduší i nadále mnohonásobně převyšují zdravotně nezávadné limity. Přitom zdroje znečištění často bývají nejen mimo území kraje, ale i mimo území naše republiky. S určitou nadsázkou lze říci, že EU – stejně jako čistota ovzduší – nezná hranice, alespoň ty vnitřní. Takže má mnohem větší prostor pro hledání řešení. Např. se nabízí ulehčit silniční dopravě převedením části nákladní přepravy na říční tepny. Projekt Odra-Labe-Dunaj, který předpokládá propojení 3 evropských řek, by ve svém důsledku mohl nejen snížit hladiny zplodin, ale zároveň také výrazně zlepšit bezpečnostní situaci v dopravě. Čistě jen proto, že by na našich silnicích ubylo kamionů. Takže vedle značného ekonomického přínosu by se zároveň zlepšily komfort i kvalita života lidí. A o to mi jde především.

Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti