Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

 

Kontrola evropského rozpočtu za rok 2012: chybovost roste

Datum: 03.04.2014

Dnes se plénum Evropského parlamentu zabývá udělováním absolutoria za rok 2012 evropským institucím, tedy procesem, při kterém zkoumá správnost nakládání se svěřenými veřejnými prostředky. Samotný proces za rok 2012 vycházel z předložené výroční zprávy Evropského účetního dvora. Ta odhaduje, že v roce 2012 činila míra chyb u výdajů z rozpočtu EU jako celku 4,8 % (3,9 % v roce 2011). Část tohoto zvýšení (0,3 procentního bodu) je způsobena změnou metody, jakou Účetní dvůr vybírá vzorky. Odhadovaná míra chyb se o roku 2009 každý rok zvyšuje poté, co ve třech předchozích letech klesala. Oblastí výdajů nejvíce náchylnou k chybám zůstává „rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví“ s odhadovanou mírou chyb 7,9 %, po níž následuje „regionální politika, energetika a doprava“ s 6,8 %.


Kontrola čerpání evropských fondů v ČR je efektivnější

Datum: 27.03.2014

To je závěrem historicky první výjezdní mise Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu do České republiky. Jejím cílem bylo ověřit, zda se pomocí sady opatření daří napravovat chyby minulých vlád při kontrole čerpání evropských dotací. Jediným českým delegátem byl europoslanec Vojtěch Mynář (ČSSD), který v parlamentním Výboru pro rozpočtovou kontrolu působí. Ten se společně se svými evropskými kolegy kromě českých poslanců a senátorů setkal s nejvyššími úředníky rezortů pro místní rozvoj, finance, životní prostředí, dopravu i Nejvyššího kontrolního úřadu a problematického Regionálního operačního programu Severozápad.


Podvody s evropskými penězi nesmí zůstat bez postihu

Datum: 12.03.2014

Podle odhadů přijde rozpočet EU kvůli podvodům přibližně o 13 miliard korun ročně. Proto přišla Evropská komise s návrhem zřídit Úřad evropského veřejného žalobce, který by stíhal delikty poškozující finanční zájmy EU. Dnes byla odhlasována průběžná zpráva, která návrh podporuje a zároveň upozorňuje na některá rizika a nedostatky. V této souvislosti je v Evropě vítána i snaha nové české vlády, která požaduje efektivnější čerpání z evropských fondů a zamezení korupčnímu jednání.


Jak v budoucnu lépe kontrolovat nakládání s evropskými penězi?

Datum: 08.02.2014

akládání s evropskými prostředky se věnuje ve všech členských státech stále větší pozornost, proto je potřeba přehodnotit a lépe zakotvit i roli Evropského účetního dvora. Z toho důvodu Evropský parlament navrhl a na prvním únorovém plénu také odhlasoval zprávu o budoucí úloze Evropského účetního dvora, hlavní kontrolní instituce EU. Zpráva byla představena zejména ve snaze nastartovat debatu o budoucnosti Dvora, jeho fungování a jmenování jeho členů. Původní "revoluční" návrh počítal se snížením počtu členů Dvora ze stávajících 28 na devítičlennou výkonnou radu, které by určovalo směr setkání presidentů národních kontrolních úřadů několikrát do roka. Cílem bylo zajistit lepší odbornou vybavenost početně menšího kolegia, které by tak bylo akceschopnější. Nakonec ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu převážil návrh na zachování statusu quo, přesto se do budoucna počítá s opuštěním od zeměpisného zastoupení ve prospěch odbornosti.


Jak zefektivnit parlamentní kontrolu výdajů?

Datum: 15.11.2013

Pomoci najít odpověď na tuto otázku a vyměnit zkušenosti jednotlivých členských států bylo cílem dnešního zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, na které byli mimořádně pozvání i zástupci národních parlamentů. Aby bylo možné obhájit model jednotné Evropy do budoucna, je právě nyní, v době hospodářského útlumu, zásadní soustředit se na efektivitu a účinnost při nakládání s evropskými veřejnými prostředky.


Z vyšetřovací mise delegace Výboru pro rozpočtovou kontrolu v jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích

Datum: 25.07.2013

V průběhu třetího červencového týdne navštívil Vojtěch Mynář jakožto náhradní člen parlamentního výboru pro rozpočtovou kontrolu Slovensko. Společně s německými a slovenskými kolegy byl součástí delegace, která měla za úkol zmapovat, jak pokračuje odstavování jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice z provozu a ověřit využívání evropských prostředků vyčleněných na demontáž sovětských reaktorů.


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti