Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

VODNÍ KORIDOR DUNAJ-ODRA-LABE 

Setkání Čechů a Poláků k projektu D-O-L

Datum: 17.05.2014

Češi a Poláci se sešli v pátek 16. května na hranici v Českém Těšíně, aby spolu diskutovali o přípravách projektu vybudování vodního díla Dunaj-Odra-Labe. Setkání se uskutečnilo z iniciativy poslance Evropského parlamentu Vojtěcha Mynáře na Sekretariátu projektu Euroregion v Českém Těšíně. Vojtěch Mynář, jedna z osobností, která pro vybudování díla získává podporu nejenom v České republice, ale také v zemích Evropské unie, pozval na páteční setkání svého polského kolegu, europoslance profesora Adama Giereka, poslance polského Sejmu Zbyszka Zaborowského a Piotra Chmielowského a další významné osobnosti z obou zemí, mimo jiné i českého senátora Petra Gawlase. V úvodním vystoupení zmínil Mynář přednosti vodního díla D-O-L, k nimž patří propojení střední Evropy se čtyřmi moři omývajícími kontinent ze severu i jihu, ochrana území před povodněmi, a také významná tvorba pracovních míst, kterou v počtu přibližně 10 tisíc by zajistilo i zahájení první fáze výstavby kanálu, a sice propojení Ostravy/Bohumína s polským městem Koźle. Možnost vodního propojení, o kterém česká a polská strana podepsaly dohodu už před dvanácti lety.


Ve prospěch D-O-L mluví argumenty

Datum: 14.05.2014

Jedno staré francouzské přísloví doporučovalo hledat za vším ženu. U nás doma spíše platí „za vším hledej politiku“. Nakonec, i politika je rodu ženského. Ale to jen na okraj tématu vodního díla Dunaj-Odra-Labe. Je škoda, že diskuze o tomto projektu neprobíhá jen ve věcné rovině odborných argumentů. Pak by prostě stačilo vyložit fakta na stůl, posoudit je, vyhodnotit a přijmout takové rozhodnutí, které středoevropským členům Evropské unie pomůže řešit problém zastaralých, a tím pádem mnohdy nepoužitelných vodních cest, levné a spolehlivé přepravy zboží a spolu s tím také, a to rozhodně zdaleka ne na posledním místě, také pomoci vytvořit nezanedbatelné množství pracovních míst. Zejména v takových oblastech, jako je ostravská aglomerace Moravskoslezského kraje, obdobně strukturovaná aglomerace na jihu Polska a jiné.


Kde je silná vůle, tam je i vodní cesta

Datum: 26.09.2013

Těmito slovy zakončil ředitel vodních cest České republiky Jan Skalický svou přednášku na včerejší konferenci věnované vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe. Setkání hostil stylově zrekonstruovaný areál bývalého plynojemu GONG proběhlo 24. září v ostravské oblasti Dolní Vítkovice. Diskuzi moderoval Vladimír Dlouhý, mezi účastníky nechyběl generální ředitel Vítkovic Jan Světlík, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, zástupci Moravskoslezského kraje i města Ostravy a jejich polští i němečtí kolegové. Mezi významnými hosty byl i europoslanec Vojtěch Mynář, kterému ředitel Skalický během svého úvodního projevu poděkoval za spolupráci a vyjádřil další odhodlání ve společném úsilí, jehož cílem je napravit dosavadní liknavost ministerstva dopravy i vlády při přípravě vodního koridoru DOL.


Evropská komise chce lépe využívat vodní cesty

Datum: 17.09.2013

Místopředseda Evropské komise pro dopravu Siim Kallas představil 10. září revidovaný balíček na podporu vnitrozemské vodní dopravy pro období po roce 2014, tzv. NAIDES II. Po evropských vodních cestách se ročně přepraví 500 mil. tun zboží, což odpovídá 25 milionům kamionům. To ale stále nestačí, v celkovém objemu přepravy je to jen 6%, což svědčí o nevyužitém potenciálu 37.000 tisíc kilometrů vnitrozemských vodních cest.


Osud českých vodních cest stále nejistý

Datum: 30.08.2013

Ve čtvrtek 29. srpna se sešla odborná skupina Moravské vodní cesty v rámci Českého plavebního a vodocestného sdružení, tentokrát mimořádně v Praze v prostorách Ředitelství vodních cest. Po třech měsících rozhodně nebyla nouze o témata: léto bylo plné převratů a nejen o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL) se popsaly stohy papíru. I přesto se účastníci shodli, že reálných kroků mnoho učiněno nebylo.


Vojtěch Mynář v Evropském parlamentu vystoupil s podporou vodního díla Dunaj-Odra-Labe

Datum: 11.06.2013

Na červnovém plénu Vojtěch Mynář promluvil k tématu výstavby vodního díla Dunaj-Odra-Labe. Vyjádřil zde své znepokojení nad tím, že přestože celá střední Evropa dlouhodobě trpí absencí propojení tří moří - Černého, Baltského a Severního - byl tento významný a dnes již stovky let plánovaný projekt vyřazen v transevropské dopravní sítě. "V budoucnosti vnitrozemské lodní dopravy vidím ekologickou alternativu, jak bojovat proti přeplněným silnicím, rostoucím emisím a nebezpečí vzniku povodní. Bohužel, právě o jejích extrémně ničivých následcích se v minulých týdnech přesvědčila Česká republika, Německo, Rakousko i okolní státy," uvedl Mynář a dodal, že výstavba samotná by navíc vytvořila na 30 tisíc pracovních míst.


Přijďte se podívat na výstavu o vodním koridoru v Praze!

Datum: 04.06.2013

V květnu byla v pražské Jindřišské věži zahájena putovní výstava na téma vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Nebojte se přijít, i pokud nejste absolventy dopravní fakulty nebo odborníky ve vodní dopravě. Cílem výstavy je seznámit s tímto unikátním projektem širokou veřejnost, která má možnost dozvědět se zajímavosti z mnohasetleté historie vodního koridoru, informace z málo známé vodní dopravy v České republice i technické perličky v podobě modelů nejnovějších a moderních člunů, které by mohly na českých vodách v budoucnu operovat a ulehčit přebujelé silniční přepravě.


S vodním dílem to myslím vážně

Datum: 31.05.2013

Uplynulé měsíce přinesly postupný obrat v diskuzi o výstavbě vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Stále častěji totiž slýcháme podporu tomuto projektu a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Nejprve se v Moravskoslezském kraji sdružily obce, podnikatelé a univerzity a vydaly společné prohlášení, ve kterém apelovaly na vládu, aby zajistila aktivní a efektivní podporu vodní dopravy v České republice. Výstavbu vodního koridoru podpořil na počátku letošního roku hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, dne 26. dubna jeho příkladu následovala Rada Asociace krajů České republiky, která výstavbu na svém zasedání rovněž podpořila a požaduje lepší koordinaci přípravy. Projekt poprvé projednala i Dopravní komise Svazu měst a obcí Čeké republiky na svém květnovém zasedání.


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti