Půjdete 23. a 24.května k volbám do EP?
NE
119
ANO
123

BEZPEČNOST DOPRAVY

Bezpečnost dopravy se týká absolutně všech

Datum: 16.05.2014

Vojtěch Mynář se dlouhodobě a systematicky věnuje problematice bezpečnosti dopravy. Za svou několikaletou a „svědomitou práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu” obdržel včera z rukou náměstka generálního ředitele Hasičských záchranných sborů ČR plukovníka Františka Zadiny vyznamenání. Automobilová doprava je jedním z nejnebezpečnějších odvětví dopravy vůbec. Každoročně na evropských silnicích umírá až třicet tisíc lidí. „Jakožto vášnivý řidič, jsem si řekl, že je potřeba s tímto smutným číslem něco udělat. Nejlepším způsobem je dle mne učit děti již od útlého věku, jak se na silnicích chovat a jak vůbec dopravě rozumět,” prozradil Mynář, který je patronem Evropské dopravní školičky Ostrava a spoluzakladatelem Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava. Plaketa z rukou náměstka ředitele HZS ČR byla Mynářovi předána i za jeho práci v řadě institucí a orgánů zaměřených na bezpečnost silničního provozu.


Komise schválila investiční podporu pro letiště Ostrava

Datum: 20.02.2014

Evropská komise schválila dotaci pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun. Komise dospěla k závěru, že tato státní podpora splňuje pravidla EU. Díky dotaci mají být na letišti instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích. Ostrava tak bude moci přilákat další pravidelnou, hlavně dálkovou nákladní dopravu. Investice přitom neohrozí fungování jednotného trhu v EU. České orgány oznámily Komisi záměr poskytnout regionálnímu letišti Ostrava 68 milionů korun na modernizaci osových světelných návěstidel na pojezdové dráze a světelného značení na kontrolních stanovištích. Smyslem je zefektivnit pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T).


Evropská dopravní školička potěšila děti

Datum: 11.02.2014

Dne 7. 2. 2014 se uskutečnil v ZŠ Bartovická v Ostravě-Bartovicích v odpoledních hodinách Karneval pro děti a večer téhož dne Setkání s rodiči. Obě akce proběhly pod záštitou europoslance Vojtěcha Mynáře, od kterého děti obdržely, kromě sladkostí, oblíbenou Evropskou dopravní školičku, jež je ilustrovanou publikací, která zábavnou formou vzdělává a vychovává děti v oblasti bezpečnosti silničního provozu.


Evropská dopravní školička v provozu!!!

Datum: 13.11.2013

V úterý 12. listopadu byla slavnostně zahájena činnost Evropské dopravní školičky v areálu Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava. Zvláštním autobusem, který je na tuto činnost speciálně vyčleněn, bylo svezeno 60 dětí ze dvou ostravských mateřských škol. Zároveň si akci nenechala ujít skupina dětí z polského partnerského Katovického vojvodství. Europoslanec Vojtěch Mynář, pod jehož záštitou Evropská dopravní školička funguje, dodal: "Evropská dopravní školička je základem celoživotního vzdělávání řidičů, neboť začíná s osvětou u těch nejmladších členů společnosti."


Konferenci TRANSPORT již po sedmnácté hostí Ostrava

Datum: 06.11.2013

ak se již stalo tradicí, i letos se v Ostravě konal 17. ročník dopravní konference TRANSPORT, jejímiž tématy byly priority rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, napojení kraje na evropskou vodní síť či mezinárodní železniční spolupráce v rámci Baltsko-Jaderského koridoru. Úlohu organizátora úspěšně převzalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, kterému se podařilo zajistit při zahájení v úterý 5. listopadu mnoho významných hostů, ať už šlo o ministra dopravy Zdeňka Žáka, zástupce Evropské komise Jana Michala, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, náměstka hejtmana Moravskosleszkého kraje Daniela Havlíka a dalších. Na závěr úvodního bloku bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, které si klade za cíl modernizovat a elektrizovat řadu tratí a vybudovat na nich nové zastávky.


S bezpečností na cestách je třeba začínat už u předškolních dětí - Dopravní školička v Ostravě

Datum: 16.09.2013

V areálu Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava otevřeli v sobotu 14. září prostory určené pro dopravní výchovu předškolních dětí. Projekt připravilo sdružení Ostrava Bezpečná doprava!!! v rámci akce Autoškoly a mladí řidiči Ostrava 2013!!! a evropského projektu Celoživotního vzdělávání. Jak během slavnostního zahájení řekl majitel společnosti LIBROS Ostrava Libor Václavík, právě u předškolních dětí existuje velká naděje, že si už ve svém věku vštípí cit pro dodržování elementárních pravidel bezpečnosti na cestách.


Bezpečnost silničního provozu 2011-2020 - První milníky strategie proti úrazům

Datum: 08.07.2013

Statistiky ukazují, že na evropských silnicích každoročně dojde k úmrtí 30 tisíc osob. Jeden a půl milionu lidí se při dopravních nehodách vážně zraní. Více než polovina z toho počtu jsou chodci a (moto)cyklisté. Celá třetina vážně zraněných připadá na děti do 15 let (přes 100 000 případů ročně). Vzhledem k této skutečnosti Evropská komise přijala ambiciózní opatření na ochranu účastníků silničního provozu. Balíkem opatření by se měly tyto alarmující statistiky do roku 2020 snížit o celých 40%. V dlouhodobém výhledu pak o 100 % (tzv. Vision Zero).


Kurz bezpečné jízdy českých a polských hasičů v ostravském Librosu

Datum: 11.05.2013

Ostravské Centrum bezpečné jízdy Libros se o víkendu zaplnilo hasiči. Příčinou bylo dvoudenní instrukčně metodické zaměstnání pro strojníky jednotek SDH obcí. Pro získání návyků správných reakcí pro krizové situace, které mohou při řízení hasičských vozidel nastat, zkoušeli strojníci v cisternových automobilových stříkačkách i v dopravních automobilech řízení vozidel v zatáčce během kontrolovaného smyku, vyhýbání se překážce, nacvičovali intezivní brždění, nebo také zvládnutí vozidla při aquaplanningu. Sobota patřila jednotkám Územního odboru Karviná, neděle pak jejich kolegům z Opavska. V rámci projektu přeshraniční spolupráce se výcviku zúčastnili také hasiči z Polska. Celá akce, stejně jako loni, probíhala pod záštitou pana Vojtěcha Mynáře , poslance Evropského parlamentu.


Řidiči pozor, první jarní den na cestách

Datum: 24.03.2013

V areálu Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava se ve čtvrtek 21. března konala dopravně preventivní akce s názvem Řidiči pozor, první jarní den na cestách!!! Zájemci z řad řidičů za asistence dopravní policie Moravskoslezského kraje si mohli nechat změřit skutečnou rychlost svého vozidla, ověřit propustnost skel, vyzkoušet kluzné plochy Centra bezpečné jízdy, seznámit se se správnou metodikou brždění a obeznámit se s následky svého smyku. Pro účastníky byly také připraveny soutěže, které se zaměřily na parkování, reakční dobu řidičů a mnoho dalších faktorů souvisejících s řízením motorových vozidel. Řidiči se v rámci poradny dozvěděli, jak odečíst trestné body a jaké byly v této oblasti přijaty od začátku roku 2013 legislativní novinky.


KULATÝ STŮL - mezinárodní setkání představitelů integrovaného záchranného systému

Datum: 22.03.2013

Ve středu 20. března proběhlo v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava jednání u kulatého stolu. Jeho tématem byla II. etapa rozvoje Centra bezpečné jízdy - terénního tréninkového polygonu pro řidiče. Tréninkový polygon slouží k rozvíjení řidičských schopností a dovedností řidičů i příslušníků IZP ve ztížených podmínkách a na nezpevněných komunikacích.


Debata na téma “Plány pro investice do dopravní infrastruktury 2014-2020“

Datum: 08.03.2013

Pod tímto názvem proběhlo v úterý 5. března 2013 setkání zástupců Ministerstva dopravy ČR, zaměstnavatelských svazů a představitelů Evropské komise s odbornou veřejností. Akce, kterou organizačně zabezpečilo CEBRE, se konala v areálu Evropského domu v Praze.


Páteční Dopravní snídaně v Ostravě

Datum: 25.02.2013

Hlavní pořadatel, společnost RSE, společně s Centrem bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA, poslancem Evropského parlamentu Vojtěchem Mynářem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a dalšími partnery, připravil na pátek 22. února 2013 v reprezentativních prostorách hotelu Mercury v Ostravě seminář, který řešil naprosto konkrétní postupy při projektování dopravních staveb, používání nových technologií při zvyšování adheze pozemních komunikací, přes nové prvky dopravně bezpečnostních opatření v dopravě až po realizaci liniových staveb.


Vojtěch Mynář, a member of the European Parliament met members of voluntary fire brigades of the Moravian-Silesian region

Datum: 27.11.2012

Being invited by MEP Vojtěch Mynář more than 25 voluntary fire brigades from the Moravian-Silesian region met in Safety Driving Centre LIBROS Ostrava on November 24, 2012. More than hudred members – firefighters took part in the first year of this event during which they could test their driving skills on special slip planes of LIBROS centre.


Společné setkání představitelů veřejné správy, záchranných složek České republiky a představitelů měst a obcí České republiky s poslanci Evropského parlamentu Mynářem a Kohlíčkem

Datum: 26.11.2012

Smyslem projektu je koncentrovat snahu a vůli při prosazování programů celoživotního vzdělávání řidičů-příslušníků jednotek IZS České republiky a pracovníků státní, veřejné správy a samosprávy. Vytvořit koncepci periodického vzdělávání se zřetelným programem financování, hledání opory v legislativě, analyzovat příčiny dopravních nehod řidičů a zaměřit se na prevenci v podobě investic do vzdělávacích programů.


Joint meeting of representatives of public administration, rescue services of the Czech Republic and cities and villages of the Czech Republic with members of the European Parliament Mr Mynář and Mr Kohlíček

Datum: 26.11.2012

The first objective of the project is to concentrate effort and will to promote programmes of lifelong education of drivers – members of IRS of the Czech Republic and members of state, public and local administration. The other objectives are: to create a concept of periodical education with distinct programme of financing, to look for reliance in legislation, to analyse causes of traffic accidents and to focus on the prevention by investing into educational programmes.


POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU VOJTĚCH MYNÁŘ SE SETKAL S PŘÍSLUŠNÍKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Datum: 26.11.2012

V sobotu 24. listopadu se na pozvání Vojtěcha Mynáře, poslance Evropského parlamentu na Centru bezpečné jízdy LIBROS Ostrava setkalo více než 25 sborů dobrovolných hasičů z celého Moravskoslezského kraje. Prvního ročníku se zúčastnila více než stovka příslušníků dobrovolných hasičských sborů, která si vyzkoušela své řidičské dovednosti na speciálních kluzných plochách Centra LIBROS.


Příspěvek do sborníku ke konferenci Transport 2012 (6. - 7. 2012, Ostrava) - Bezpečnost v silniční dopravě stále aktuální

Datum: 05.11.2012

Stalo se tradicí, že pravidelná mezinárodní konference TRANSPORT má ve svém programu důležitou část - bezpečnost silničního provozu. Přijaté závěry v roce 2011 mají dlouholetou platnost. Byly podpořeny setkáním národních korespondentů Evropské charty silničního provozu a představitelů evropských center bezpečné jízdy. Velkým přínosem byla účast MUDr. Olgy Sehnalové, která je členem výboru pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÉHO PARLAMENTU. S Jejím přispěním jsme přímo na půdě EP v Bruselu zorganizovali v květnu konferenci k rozpracování závěrů výboru pro dopravu a cestovní ruch. Byla přijata naše myšlenka, že centra bezpečné jízdy se stanou místem celoživotního vzdělávání řidičů, řidičů záchranných a policejních složek, seniorů a hendikepovaných řidičů.


Společná akce Českého rozhlasu, České pojišťovny a Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava: Nejlepší řidič a kurzy bezpečné jízdy v Ostravě

Datum: 12.10.2012

Ve čtvrtek 11. října proběhla v areálu Centra bezpečné jízdy akce nazvaná Nejlepší řidič. Spolupořadateli byly vedle Centra bezpečné jízdy LIBROS také Zelená vlna Frekvence 1 Českého rozhlasu a Česká pojišťovna. Akci také podpořil poslanec Evropského parlamentu Vojtěch Mynář. Jako člen Rady vlády České republiky a národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu za Českou republiku je Vojtěch Mynář odborníkem na tuto tématiku a pravidelným příznivcem všech akcí, které vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.


SDRUŽENÍ OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ UZAVŘELI DOHODU O SPOLEČNÉ PODPOŘE PREVENCE BEZPEČNÉ DOPRAVY

Datum: 10.10.2012

Společná dohoda o podpoře tolik společensky závažného tématu otevírá v této chvíli již konkrétní možnosti. Rámcový popis Prohlášení upravuje především celoživotní vzdělávání řidičů a ostatních účastníků silničního provozu na platformě Centra bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA,který reaguje na Zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Dlouhodobá snaha Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava a sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! byla naplněna a Úřad Moravskoslezského kraje toto úsilí podpořil.


OSTRAVSKÁ BEZPEČNÁ DOPRAVA V CHORVATSKÉM SPLITU

Datum: 27.09.2012

Představitelé sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!! jako součást oficiální delegace statutárního města Ostrava navštívili v posledních zářijových dnech své kolegy v chorvatském Splitu. Přijetí u statutárním zástupců města Split mělo na programu otázky budoucích společných kroků v realizaci Centra bezpečné jízdy ve Splitu, výměnu zkušeností mezi vzdělávacími programy pro řidiče policií, hasičů , záchranářů, členů autoklubu, ale i třeba horské služby.


NEJLEPŠÍ KASKADÉŘI A DOPRAVNÍ POLICISTÉ Z ČESKÉ REPUBLIKY SE SETKALI NA CENTRU BEZPEČNÉ JÍZDY LIBROS OSTRAVA

Datum: 08.09.2012

V sobotu 8. září 2012 se Centrum bezpečné jízdy LIBROS OSTRAVA proměnilo v arénu, kde své profesionální umění předváděli nejlepší motocykloví kaskadéři z České republiky. Pražský Crazy Day Team Honzy Holuba přijel podpořit svého týmového kolegu, vicemistra ČR a instruktora Centra LIBROS v jedné osobě, Adama Peschela. Speciální kreace na motocyklech, hříčky s fyzikálními zákony, jízdy na předním i zadním kole, rocková hudba, večerní show. Jedním slovem adrenalin.


V Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava zazněla čeština, ruština, polština i ukrajinština

Datum: 29.08.2012

Ve středu 29.srpna 2012 hostilo sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!! na Centru bezpečné jízdy delegaci z ruského města VOLOGDA a děti z Ruska, Ukrajiny, Polska a Česka. Více než 80 dětí, které trávily konec prázdnin na území Moravskoslezského kraje zavítalo na ukázkový výcvik řidičů Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Hlučín.


Baví se celá rodina

Europoslanec přistižen na letišti